Obec Tisá na Ústecku má nové logo a vizuální identitu

17. 10. 2017 14:19

Nové logo obce Tisá

Nové logo obce Tisá

Obec Tisá s necelou tisícovkou obyvatel se nachází kousek od Ústí nad Labem.

Návrh jednotné identity pro obec vznikl na základě jednání pracovní skupiny Turistický ruch, Výboru pro rozvoj obce a  skupiny zastupitelů ve spolupráci se společností REYKOKEYKO, s.r.o., která byla vybrána jako vítěz veřejné zakázky „Marketing v oblasti cestovního ruchu v obci Tisá“ vypsané v dubnu letošního roku).

Tento logotyp se bude využívat na všech materiálech, které jsou výstupem vůči veřejnosti vstupenka do skal, leták, mapka pro turisty, pohledy, brožury pro turisty, upomínkové předměty, ale též Zpravodaj obce, vizitky, obálky, emailový podpis a další. Bude použit při koncepci značení a navigace v obci i mimo ni.

Pavel Holzknech ze společnosti REYKOKEYKO se obecním zpravodaji vyjádřil o logu takto: Nový logotyp vznikl na  základě potřeby prezentace obce Tisá v oblasti cestovního ruchu a  je prvním výstupem celkové koncepce marketingu cestovního ruchu. Vizuální styl logotypu má vytvořitnovou, lákavou značku, která osloví potenciální návštěvníky a  představí oblast nejen jako skalní město, ale jako prostor, který nabízí široké portfolio vyžití. Základním prvkem logotypu sestal symbol tzv. „Pointeru“, tedy ikony, která je všeobecně známá z online map a označuje místní atraktivity. Vzhledem k  tomu, že hlavní atraktivitu Tisé tvoří skalní město, má i v rámci logotypu své výsadní postavení a  je představováno oranžovým „Pointerem“ se siluetou skalního hřibu, který je jeho symbolem. Až za  ním se schovávají další ikony, které mají za  úkol návštěvníkovi vizuálně sdělit, že Tisá však nabízí také něco navíc a  stojí za  to strávit zde více, nejen jeden den. Pestrost nabídky pro turisty zdůrazňuje také použití různých barev. V  přeneseném smyslu odkazují
tyto barvy a  symboly také na  skutečnost, že Tisá není pouze jedno centrum, ale patří k  ní také Ostrov nebo Rájec. Grafická značka doplňuje název obce a  opticky tvoří čárku nad písmenem A. Umístění tak umožňuje nejen prezentaci v cizojazyčných variantách, bez použití české diakritiky, ale především říká návštěvníkům: „Tohle vše můžeš
zažít jen v  Tisé!“. Toto také podtrhuje dovětek „Jedinečné místo“, který je možné volitelně využívat, včetně variant v cizích jazycích.“

Zdroj: Zpravodaj obce Tisá

Diskuze